– Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 0800 303 304 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webshop@vat.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

– Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 0800 303 304, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webshop@vat.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 14 dana od trenutka prijave iste.

  • Na rezervne delove koje kupac ili treće lice ugrađuju ne primenjuju se odredbe  Zakona o zaštiti potrošača jer rezervni delovi nisu roba široke potrošnje namenjena za krajnje korisnike.
  • Na profesionalnu opremu se ne primenjuju odredbe Zakona o zaštit potrošača jer je to oprema za obavljanje privredne delatnosti.
  • Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu webshop@vat.rs.
  • U slučaju vraćanja robe kupcu koji je predhodno robu platio kuriru tj: pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi VAT d.o.o, već trošak pada na teret kupca.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme NARUČI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.