Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo VAT d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.vat.rs

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.vat.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva VAT d.o.o., Beograd-Čukarica, Radnička 52, mat.br. 06521401, PIB: 100166740.
– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.vat.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal i važi isključivo za internet prodaju;
– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.vat.rs;
– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.vat.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;
– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster NARUČITE preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da roba nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni drugim na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, koji se može pronaći ovde.
– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, koji se može pronaći ovde.
– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na raskid ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, koji se može pronaći ovde.
– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da uz račun/otpremnicu priloži reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, koji se može pronaći ovde.

S poštovanjem