profesionalna oprema

ROLLMAN MP8015E mašina za peglanje

Rollman

Rollman mašina za peglanje dizajnirana je na način da zadovolji zahteve u pogledu bezbenosti, zaštite zdravlja korisnika i zaštite životne sredine, čime je proizvod u potpunosti usaglašen sa svim bitnim zahtevima Republike Srbije i Evropske Unije.

Rollman poseduje sertifikat o pregledu EU-TYPE, te sertifikat LVD, koji omogućava stavljanje CE znaka na proizvod- Proizvod poseduje i Izjavu o usaglašenosti, koji potvrđuje da isti zadovoljava zahteve Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti.

Tip – Profesionalni sistemi za peglanje

Boja – Bela I Belo -Siva

Opis

Ean-code 8607000188206

Opis proizvoda

Rollman mašina za peglanje veša je idelna za porodice sa decom, kao i ugostiteljske objekte, hotele I hostele, hemijske čistionice, u proizvodnji tekstilnih proizvoda, itd.

Prednosti:

 1. Štedi vreme – moguća je ušteda vremena do 6 puta u odnosu na peglanje ručnom peglom),
 2. Brine o zdravlju korisnika – ergonomski položaj tokom peglanja doprinosi čuvanju kičme I donjeg dela leđa, bez opterećenja na noge,
 3. Pegla sve vrsta tkanina – uspešno pegla tkanine svih materijala, kao I dužina,
 4. Pokretljiva – točkići na postolju mašine obezbeđuju lako pomeranje mašine u radnom prostoru.
 5. Bezbedna za korišćenje – ima mehaničku zaštitu pristupa ruke zagrejanim delovima mašine tokom peglanja,
 6. Omogućava uštedu električne energije – možete da birate da li ćete uklučiti samo levu ili desnu polovinu ili celu dužinu peglača
 7. Lako sklopiva – omogućava jednostavno prebacivanje iz vertikalnog u horizontalni položaj I obrnuto.
 8. Zauzima mali prostor za skladištenje – sklopljena mašina zauzima površinu od 0,26m2 koliko I prosečna podna lampa ili noćni stočić
 9. Itd.

Rollman mašina za peglanje dizajnirana je na način da zadovolji zahteve u pogledu bezbenosti, zaštite zdravlja korisnika i zaštite životne sredine, čime je proizvod u potpunosti usaglašen sa svim bitnim zahtevima Republike Srbije i Evropske Unije.

Rollman poseduje sertifikat o pregledu EU-TYPE, te sertifikat LVD, koji omogućava stavljanje CE znaka na proizvod- Proizvod poseduje i Izjavu o usaglašenosti, koji potvrđuje da isti zadovoljava zahteve Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti.

Tip – Profesionalni sistemi za peglanje

Boja – Bela I Belo -Siva

Sigurnosni sisitemi:

 1. Mehanički sigurnosni sistemi:
 1. Sigurnosni mehanizam za podizanje peglača sa valjka koji se mehanički-ručno aktivira povlačenjem poluge ugrađene na levoj strani radnog stola bočno. Sprečava oštećenje tkanine u zahvatu između zagrejanog peglača i valjka koji se ne obrće u slučaju nestanka električne energije.
 2. Mehanizam za uravnoteženje mase gornjeg dela mašine koga čine čelično uže i opruga. Sprečava slobodni pad gornjeg dela pegle (radnog stola, peglača i valjka) pri odbravljivanju mehanizma za sklapanje pegle.
 3. Zaštitna rešetka sa maksimalnom temperaturom od 60°C. Sprečava povredu u slučaju dodira zagrejanog peglača prstima pri dodavanju tkanine na mašinu.
 4. Spoj poklopca i peglača preko 2 nosača bočnih poklopaca čime se sprečava kontaktno prenošenje toplote i ugrađena termo-navlaka između peglača i poklopca čime se sprečava prenos toplote zračenjem. Maksimalna temperatura na poklopcu peglača u toku rada ne prelazi 60°C. Ventilacioni zazori omogućavaju odvođenje toplote stvorene ispod poklopca peglača.
 1. Elektro sigurnosni sistemi:
 1. Uzemljenje svih delova koji su dostupni korisniku mašine a mogu biti pod naponom opasnim po život, čime je smanjena opasnost od udara električne energije.
 2. Osigurač u napojnoj elektro mreži od 16 A i uzemljenje svih rastavljivih elemenata, smanjuju mogućnost kratakog spoja.
 3. Primenjeni su kablovi odgovarajućeg tipa i odgovarajućeg poprečnog preseka u zavisnosti od snage potrošača i temperature radne okoline, čime je manjena opasnost od kratakog spoja zbog oštećenja kablova usled pregrevanja.
 4. U prostorima pegle sa povišenim temperaturama ugrađeni su silikonski kablovi, čime je smanjena mogućnost kratakog spoja zbog oštećenja kablova usled pregrevanja usled rada u prostoru sa povišenom temperaturom.
 5. Opasnost od oštećenja tkanine usled pregrevanja grejača, smanjenaje ugradnjom dva termoprekidača pomoću kojih se prekida napajanje grejača električnom energijom kada je temperatura peglača veća od 205°C.
 6. Zaštita primarnog namotaja transformatora pomoću strujnog osigurača od 400 mA/250V AC.
 7. Ugrađen RSO filter (kondenzator i trafo).

Prava potrosaca – Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača

Garancija – 2 godine

TEHNIČKI PODACI MAŠINE ZA PEGLANE VEŠA

Dimenzijeuradnompoložaju DxŠxV 985 -450 -1000 mm

Dimenzijeusklopljenom položaju DxŠxV  585- 450 -1070 mm

Težin45kg

Prečnikvaljka 150mm

Brojobrtajavaljka 4-10obrtaja/min

Radnatemperaturapeglača 0-185°C

Maksimalna temperaturpeglača 205°C, ogranena je pomoću 2 sigurnosnatermoprekidača

Zonezagrevanjapeglača – Levapolovina,desnapolovina,celadužinapeglača

Pritisakpeglačanavaljak ostvaruje se preko poluge sa podešavajućosilomopruge

Električnipriključak 230VAC,50Hz,utičnicasauzemljenjem

Tipibrojgrejača Šipkastigrejači4komada

Instalirananazivnasnaga Model80151000012E2500W

Snagagrejača Model80151000012E4×0,6kW

Komandninapon 24VDC,obezbeđujesepomoćutransformatoraiispravljača

Motorzaobrtanjevaljka 24VDC,snage60W

Motorzapribližavanjepeglača valjku 24VDC,snage60W

Osigurač 16A